skip to Main Content
Den Populära Hästen

Den populära hästen

Hästen har funnits vid människans sida i flera tusen år och dess syfte för människan har förändrats markant under denna tid. Detta beror på att vi har lärt känna hästarna mer och vet vad de kan erbjuda och vad vi kan få från dem, men också genom att hästarnas utseende och egenskaper har ändrats under denna tid och på så sätt möjliggjort nya användningsområden.

Man tror att hästen har funnits i mer än 60 miljoner år men att människan började bruka hästen ca 4000 år före Kristus.

I början var hästen ett viktigt djur för att människan skulle överleva, den stod för att människan kunde tillverka kläder av dess skinn och man åt deras kött. Allt eftersom man förstod hästarnas egenskaper så minskade dessa anvädningsområden och hästen blev istället en viktig arbetskraft i bondesamhället. Där var den oslagbar med sin enastående styrka och förmåga att anpassa sig i olika situationer. Här fick man hjälp av hästen att plöja åkrar och dra tunga lass med timmer som människan själv inte hade några chanser att förflytta.

Tids nog började man också använda hästen som ett riddjur och som ett redskap i jakten, hästen kunde nämligen röra sig i hastigheter unt 40-50 kilometer i timmen vilket var något helt nytt för människan att kunna röra sig i de hastighterna. Detta gjorde att man hade en större chans att jaga de snabba djuren i en svår terräng.

Hästen har också haft en stor betydelse för människan att transportera sig. Med hjälp av hästen kunde man enklare och snabbare ta sig från en punkt till en annan då man utnyttjade hästens snabbhet och uthållighet. Helt plötsligt kunde människan röra sig mer fritt och upptäcka nya saker.

Senare användes hästen också i krig och var av stor vikt i striderna.

I modern tid har hästens anvädningsområden förändrats och används av människan främst till nöjen så som sport och avel.

Det finns mängder av olika typer av hästar, raser, och de har alla olika egenskaper och användningsområden. Med den stora variationen så hittar man garanterat en häst som passar ens behov oavsett om det kommer till att hjälpa till på gården eller att använda till olika sporter. Många länder har dessutom deras egna inhemska hästraser.

Även fast tamhästen är den vanligaste häsen som vi har i dagens samhälle så finns det fortfarande vilda hästar på sina håll. Man kan bland annat hitta vilda hästflockar i Nordamerika eller i Australien. Det brukar vara en häftig upplevelse att se vilda hästar.

Hästen har genom alla år haft en stor betydelse för människan även om anvädningsområdena har förändrats. Även idag har den en stor betydelse och sysselsätter tusentals människor i en aktiv fritid och en hälsosammare livsstil med ett ökat psykiskt mående.

Back To Top
Total